loading
close
Loading.. new window reload
nl - en
home contact us Follow us on Twitter Watch our YouTube Channel Check out our LinkedIn Profile We are also on SlideShare
image
 • “Hoe zorgen we dat afdelingen beter samenwerken?”
 • “Hoe komen we af van eilandvorming en worden we weer een geheel als organisatie?”
 • “Onze managers zijn te hiërarchisch en te beheersmatig. Hoe buigen we dit om?”
 • “Hoe stemmen we ons bedrijf, onze medewerkers en onze branding zo mogelijk op elkaar af?”
 • “There´s a lot of talk but no action. How can we fix that?”
 • “Onze managers zijn teveel met hun binnenwereld bezig”
 • “How can we make business development an integral part of our business operations?”
 • “Hoe motiveer ik medewerkers voor een volgende verandering?”
New Beng | Organizational development

Organizational development

NewBeng geeft  vorm aan uw organisatieontwikkeling.

 
Hoe kunt u het functioneren van het management en de mensen optimaal afstemmen op de markt en de gewenste financiële performance van uw organisatie? Opereert u en uw mensen vanuit een helder geformuleerde visie en vertaalt u dat naar concrete operationele acties?

Wij geloven dat een organisatie zich optimaal ontwikkelt wanneer een persoonlijke ontwikkeling samengaat met een concrete zakelijke aanpak. Het één versterkt het ander. Daarom geloven wij in een integrale aanpak.

Dat betekent:

 • Vormgeven aan Strategie èn Structuur èn Cultuur
 • Strategieveranderingen in samenhang met 'alignment' van medewerkers
 • Persoonlijke doelstellingen in relatie tot financiële doelstellingen
 • Verbeteren van processen èn vaardigheden van medewerkers
 • De interne organisatie herschikken in relatie tot de veranderende marktomstandigheden
 • Met partners samenwerken èn het financiële en juridisch kader regelen

Dat doen wij door:

 • Uit te dagen
 • Bewustzijn te vergroten
 • Focus te creëren
 • Medewerkers ‘Aligned’ te krijgen
 • Keuzes te laten maken
 • Verankering te bereiken

Veranderversnelling

Onze wereld verandert steeds sneller. En wij veranderen mee, alleen soms nog niet snel genoeg. Kijk maar eens naar dit filmpje,  en zie zelf de noodzaak voor uw organisatie om deze snelle veranderingen te omarmen en om mee te bewegen.

NewBeng helpt om veranderversnelling binnen het bedrijf te activeren. NewBeng zorgt dat de top van het bedrijf de voorwaarden faciliteert voor snelle veranderingen, waardoor het gewenste resultaat vlot kan worden behaalt.

NewBeng staat voor een integrale aanpak van organisatieontwikkeling: persoonlijke ontwikkeling samen laten gaan met een concrete zakelijke aanpak. Het één versterkt het ander. 

Lees meer...